Allard Pierson Museum – ‘De Bissing Link’

Voorgevel van het Allard Pierson Museum, omstreeks 1869 Voorgevel van het Allard Pierson Museum, omstreeks 1869

In april 2019 start het Allard Pierson Museum met een verbouwing en een aanbouw. Daarmee creëert het museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam meer ruimte voor presentaties en publiek. Door de verbouwing komt er 500 m2 bij voor tentoonstellingen en 500 m2 voor publieksruimtes.

Komend jaar wordt de herinrichting van de semipermanente tentoonstelling voltooid. Onderdeel van de vernieuwing is het project ‘De Bissing Link – Vergeten en botsende perspectieven op de grootste privéverzameling Egyptische oudheden ter wereld en haar verzamelaar, F.W. von Bissing (1873-1956)’. Von Bissing was een prominent Egyptoloog met een groot internationaal netwerk, maar ook een reactionaire en nationalistische politicus. Zijn verzameling raakte vanaf de jaren ’30 verspreid en zal online toegankelijk worden in de Cross Culture Timeline.

Er wordt met het samenwerkingsproject een netwerk van musea, egyptologen en archeologen opgezet en een kennisdag, expertmeetings en een symposium georganiseerd. Ook vindt er in het Allard Pierson Museum en mogelijk op andere locaties een tentoonstelling plaats. De bijdragen aan het internationale congres rondom ‘De Bissing Link’ zullen gepubliceerd worden in de Allard Pierson serie.

Het Steunfonds Allard Pierson Museum ontvangt een Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen voor het project rondom De Bissing-collectie.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd