Allard Pierson Museum verwerft Romeins beeld jonge vrouw

Jonge vrouw met een hoog krullend kapsel. Marmer, eind 1ste eeuw n. Chr. Jonge vrouw met een hoog krullend kapsel. Marmer, eind 1ste eeuw n. Chr.

Allard Pierson Museum kocht op een veiling in Londen twee Romeinse beelden waaronder een borstbeeld van een jonge vrouw met een bijzonder kapsel. Opvallend zijn de drie acanthusblaadjes aan de voorkant van de buste waaruit het beeld van bijna 60 cm hoog lijkt te ontspringen. Dit is kenmerkend voor een beeld dat gemaakt is na het overlijden. Het gaat hier dus om een grafmonument van een overleden jonge vrouw. Het opvallende kapsel is kenmerkend voor de tijd aan het hof van de zogenaamde Flavische keizers -Vespasianus, Titus en Domitianus – die van 69 tot 96 na Christus regeerden.

Het Mondriaan Fonds heeft aan dit marmeren borstbeeld bijgedragen vanwege de uniciteit, de afmetingen en de fraaie bewerking van het haar. Het vormt binnen de collectie van het museum een sleutelstuk in de sculpturencollectie en is een belangrijke aanvulling voor de Collectie Nederland. Samen met een beeld van de godin Artemis is dit borstbeeld te bezichtigen op de vernieuwde Romeinse afdeling van het museum.

Zie ook www.mondriaanfonds.nl/aanwinsten voor alle museale aankopen waaraan het Mondriaan Fonds sinds 1994 heeft bijgedragen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd