Allard Pierson verwerft manuscripten Pompejus Occo

Uitsnede Getijdenboek van Pompejus Occo Allard Pierson Universiteit van Amsterdam. Foto: Allard Pierson Uitsnede Getijdenboek van Pompejus Occo Allard Pierson Universiteit van Amsterdam. Foto: Allard Pierson

Het Allard Pierson, museum- en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam, heeft twee manuscripten uit de bibliotheek van de Amsterdammer Pompejus Occo verworven. Het gebeden- en getijdenboek zijn zeldzame getuigenissen van particulier boekenbezit in Amsterdam tijdens de overgang van middeleeuwen naar renaissance. Na vijf eeuwen zijn ze nu terug in Amsterdam.

Beide manuscripten werden vervaardigd in West-Vlaanderen rond 1500: een getijdenboek en een gebedenboekje. Via de inscripties in beide boeken weten we dat ze in bezit waren van Pompejus Occo.

Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson: ‘Deze manuscripten zijn zeldzame restanten van de befaamde bibliotheek van Pompejus Occo, waaruit wij tot nu toe nog maar twee werken kenden. Occo stelde zijn omvangrijke boekerij vrij ter beschikking aan Amsterdamse humanisten, kunstenaars en drukkers. Zo droeg hij sterk bij aan de culturele opgang van de stad. De manuscripten werpen nieuw licht op deze bibliotheek uit de vroege zestiende eeuw die zich op een steenworp afstand bevond van het Allard Pierson, de erfgenaam van de stadsbibliotheek.

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Incidentele Aankopen toe. De cultuurhistorische waarde van de manuscripten is gelegen in de herkomst en het historisch belang voor Amsterdam. Het aantal bewaard gebleven boeken en manuscripten uit de 16e eeuw, waarvan bekend is dat ze uit particulier bezit kwamen, is binnen het Nederlands openbaar kunstbezit beperkt. De aankoop is hiermee een aanwinst voor de Collectie Nederland en van belang voor de collectie van het Allard Pierson.

Ook droegen bij: de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Drs. H.B. Philipp Fonds, haar Themafonds Middeleeuwen en Renaissance en haar BankGiro Loterij Aankoopfonds), het Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en de Vrienden van de Bijzondere Collecties/Vrienden van het Allard Pierson.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd