Amsterdam Museum en Museum Het Rembrandthuis – Ferdinand Bol en Govert Flinck. Rembrandts meesterleerlingen.

Ferdinand Bol, Zelfportret, leunend op een balustrade, ca. 1647. Doek, 93 x 83,5 cm. Particuliere collectie, © Amsterdam Museum. Ferdinand Bol, Zelfportret, leunend op een balustrade, ca. 1647. Doek, 93 x 83,5 cm. Particuliere collectie, © Amsterdam Museum.

Van 13 oktober 2017 tot en met 18 februari 2018 presenteren Amsterdam Museum en Museum Het Rembrandthuis de eerste tentoonstelling ooit over de schilders Ferdinand Bol en Govert Flinck.

Vanuit de hele wereld komen vele schilderijen, uit musea en particuliere collecties, voor deze dubbeltentoonstelling in Amsterdam samen. Sommige hiervan zijn voor het eerst sinds de 17e eeuw weer terug in onze hoofdstad. In de tentoonstelling wordt het meesterschap van Ferdinand Bol en Govert Flinck in de zeventiende eeuw op twee locaties uitgediept die complementair zijn aan elkaar: opleiding bij leermeester Rembrandt versus zelfstandigheid op de kunstmarkt.

In het Rembrandthuis, de plek waar de leermeester van Ferdinand Bol (1616-1680) en Govert Flinck (1615-1660) bijna twintig jaar heeft gewoond en gewerkt, ligt de nadruk op hun leertijd bij Rembrandt. Aan de hand van vele kunstwerken wordt de bezoeker meegevoerd naar de jonge jaren van de beginnend schilders en hun opleidingstijd, kort na elkaar, bij Rembrandt.

In het Amsterdam Museum ervaart de bezoeker dat Bol en Flinck zijn uitgegroeid tot zelfstandige meesters. Geholpen door een zorgvuldig opgebouwd netwerk wisten de ambitieuze schilders door te dringen tot de absolute top van de kunstmarkt. De twee generatiegenoten werden daarmee niet alleen geduchte concurrenten van hun voormalige leermeester, maar ook van elkaar. Zij waren nog tijdens hun leven succesvoller dan Rembrandt.

Het Mondriaan Fonds kende een Projectinvestering Instellingen toe voor de realisatie van deze tentoonstelling.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd