Aram Tanis – Het Vijfde Seizoen

Op 29 en 30 juni presenteert kunstenaar Aram Tanis de tentoonstelling Parallel Lives in Het Vijfde Seizoen. Deze lente werkte Tanis in het gastatelier aan een project over dwangstoornissen. Tanis groeide op met een moeder die deze ziekte heeft. Deze achtergrond gebruikt hij voor Parallel Lives. De tentoonstelling bestaat uit tekst en foto’s die de impact van een dwangstoornis weergeven.

Tanis schreef een tekst waarvoor hij verschillende mensen met dwangstoornis interviewde. Deze gesprekken en zijn eigen ervaringen verwerkte hij tot een werk waarin hij fictie en realiteit vermengt. In zorgvuldige en poëtische bewoordingen legt Tanis gedachten en handelingen vast en vormt zich een beeld van een in zichzelf gekeerde wereld. Het isolement en de absentie die hier het gevolg hiervan zijn, worden gaandeweg steeds beklemmender.

Ook maakte Tanis foto’s op het terrein van de psychiatrische instelling en combineerde deze met beelden uit zijn archief. De sobere zwart/wit beelden tonen objecten als ware het levende wezens, als dingen om tegen te praten, als dingen die de angst voeden en zich aan je opdringen. Het zijn suggestieve beelden die een verontrustende sfeer oproepen.

Op dit moment kunnen aanvragen worden ingediend voor een werkperiode in 2018 bij het binnenlandatelier Het Vijfde Seizoen. De deadline is 14 juli.

website