Bert Nienhuis, Over ouder worden en liefde, Maria Austria Instituut

Bert Nienhuis, Over ouder worden en liefde Bert Nienhuis, Over ouder worden en liefde

Het Maria Austria Instituut (MAI) beschikt over een belangrijke fotocollectie met veel Amsterdamse fotografen. Deze collectie is overgedragen aan het Stadsarchief in Amsterdam. In 2013 is een plan ontwikkeld om een groot deel van de collectie te digitaliseren en toegankelijk te maken via een eigen beeldbank. Als start werd gekozen voor de collecties van drie markante fotografen, te weten: Paul Huf, Bert Nienhuis en Lex van Rossen. Foto’s van Bert Nienhuis zijn van 28 maart tot 25 mei 2014 te zien in het Stadsarchief in Amsterdam.

Het Maria Austria Instituut ontvangt van het Mondriaan Fonds een Bijdrage Collectiemobiliteit. Musea en overige erfgoedinstellingen kunnen voor het selecteren, afstoten of herplaatsen van collectie-onderdelen via deze regeling een bijdrage aanvragen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd