Bijzondere aankopen door Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde

Het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde hebben onlangs zes bijzondere aankopen gedaan waaronder zeldzame kledingstukken, zoals een jongensbroek van ijsberen bont, en jachtvisserijgereedschap van de Inuït. Deze objecten zijn topstukken en sluiten naadloos aan bij de collectie van Canadese Inuït en de bestaande Groenlandse verzameling van de drie gefuseerde musea. De musea beheren de belangrijkste Arctische collectie in Nederland. In Museum Volkenkunde te Leiden is een deel hiervan tentoongesteld.

De kledingstukken van de Inuït passen binnen de nieuwe onderzoekslijn Fashion, die door het Research Center for Material Culture van het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde wordt geïnitieerd. De aangekochte objecten van de Inuït ontbreken vrijwel geheel binnen Nederlandse collecties en het belang voor de Collectie Nederland is dan ook groot. De aankopen zijn mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Aankoopfonds Volkenkundige Musea van het Mondriaan Fonds.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd