Boijmans van Beuningen – Richard Serra's Wassende bogen

Richard Serra, Wassende bogen, Doorlopend in beweging, Boijmans van Beuningen.

Tot en met 11 oktober 2015 is in Museum Boijmans van Beuningen het project Doorlopend in beweging – Richard Serra’s Wassende bogen te zien. Dit project bestaat uit een activiteitenprogramma dat inzicht geeft in Wassende bogen van Richard Serra, een van de meest bekende kunstwerken van het museum. Onderdeel van dit programma is een multimediale presentatie, bestaande uit foto’s, film- en geluidsfragmenten, die ingaat op de totstandkoming en geschiedenis van het werk en de manier waarop kunstwerken in de loop der tijd veranderen. Ook zal er een symposium, filmvertoning en dans- en muziekprogramma georganiseerd worden.
Aan het programma ligt een onderzoek ten grondslag van de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK). Voor dat onderzoek werd een werkgroep samengesteld, bestaande uit conservatoren en restauratoren van verschillende musea. De werkgroep boog zich over de werken en ontwikkelde een model voor het vastleggen van afwegingen rondom conservering, restauratie en (her)installatie. Ook het werk Wassende bogen maakte hier deel van uit.
Het Mondriaan Fonds droeg bij aan dit project via de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen.

website