Bonnefanten – Say It Loud (Musea Bekennen Kleur)

Bonnefanten, SAY IT LOUD. Beeld: Brian Elstak (illustratie), Serana Angelista (grafisch ontwerp) Bonnefanten, SAY IT LOUD. Beeld: Brian Elstak (illustratie), Serana Angelista (grafisch ontwerp)

In het Bonnefanten is op dit moment de omvangrijke en actuele internationale groepstentoonstelling SAY IT LOUD te zien. Een presentatie met hedendaagse kunstenaars die zich in hun werk verhouden tot onderwerpen die samenhangen met diversiteit, het koloniale verleden, de beeldvorming of de interpretatie hiervan.

De tentoonstelling maakt deel uit van het samenwerkingsverband Musea Bekennen Kleur, waarin Nederlandse musea onderzoek doen naar vraagstukken rondom diversiteit en inclusie binnen de museale sector. Het doel is om musea duurzaam te verenigen in hun streven om diversiteit en inclusie daadwerkelijk te verankeren in het DNA van de verschillende organisaties.

Het Bonnefanten ontving een Projectinvestering Instellingen en aan de honoraria van de kunstenaars werd bijgedragen via het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria. Het project Musea Bekennen Kleur ontving een Bijdrage Samenwerking Musea.

website