Ter Borch Stichting – Roofkunst

Joris van Son, Stilleven met kreeft en fruit, midden 17de eeuw Joris van Son, Stilleven met kreeft en fruit, midden 17de eeuw

De Ter Borch Stichting organiseert in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in de Bergkerk in Deventer een tentoonstelling over roofkunst. De expositie geeft een overzicht van de collectie Nederlands Kunstbezit, die na WOII is ontstaan door teruggave van door de nazi’s geroofde en gekochte werken uit Nederland. De Nederlandse staat kreeg opdracht de werken aan de oorspronkelijke eigenaren terug te geven, maar slechts een beperkt aantal werd daadwerkelijk geretourneerd. Stukken uit de collectie Nederlands Kunstbezit vormen de basis voor de tentoonstelling, waarvan sommige na de oorlog zelden of nooit meer zijn getoond, aangevuld met bruiklenen van erfgenamen.

De tentoonstelling toont de kille houding van de Nederlandse staat na de oorlog, op het moment dat vroegere eigenaren of erfgenamen hun kunstwerken kwamen opeisen. Zo heeft het voor de erven van kunsthandelaar Goudstikker en die van verzamelaar Gutmann meer dan zestig jaar geduurd voordat zij in het gelijk werden gesteld.

De Ter Borch Stichting is een nieuw particulier initiatief opgezet door Daaf Ledeboer en Eva Kleeman. Curator van de expositie is prof. dr. Rudi Ekkart. Hij heeft als voorzitter van de Commissie Herkomst Gezocht leiding gegeven aan het onderzoek naar de eigenaren van in de Tweede Wereldoorlog geroofde kunstwerken.

Het Mondriaan Fonds droeg bij aan de tentoonstelling, die te zien is van 12 mei t/m 27 augustus, met een Projectinvestering Instellingen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd