Bronbekers in beeld – Stichting NOX en Museum Bronbeek

‘Bronbekers in beeld’ is een project van Stichting NOX en Museum Bronbeek waarbij autonome kunst wordt ingezet om erfgoed te ontsluiten voor een breed publiek. Aan zeven hedendaagse beeldend kunstenaars wordt de opdracht gegeven om nieuw werk te maken gebaseerd op zeven historische figuren uit de koloniale militaire geschiedenis.

Het project past in de viering van het 150-jarig bestaan van tehuis en museum Bronbeek in 2013. Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek biedt veteranenzorg en herdenkt een specifiek verleden van de Nederlandse krijgsmacht. Het museum geeft een beeld van het koloniale verleden van Nederland en Nederlands-Indië, met een nadruk op het militaire aspect. Bronbeek geeft tevens gelegenheid tot het gedenken en herdenken bij de monumenten op het bijzondere landgoed.

Met steun van het Mondriaan Fonds, het V-fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds kan er een opdrachtsituatie tot stand komen die de mogelijkheid geeft aan hedendaagse beeldend kunstenaars om met nieuw werk een laag toe te voegen aan het verhaal van Bronbeek. Met de kunstenaars in de rol van ‘mediator’ en ‘interpretator’ tussen geschiedenis en heden. De kunstenaars nemen de boeiende en verrassende levensgeschiedenis van de bewoners als uitgangspunt voor het maken van nieuwe kunstwerken. Deze interpretaties worden gekoppeld aan museale presentaties die nader reliëf en context verlenen.

De werken staan gedurende 2013 in het openbaar toegankelijke park Bronbeek in Arnhem. Deelnemende kunstenaars zijn Maria Roosen, Dedden & Keizer, Rob Voerman, Peter Zwaan, Lobke Burgers, Lique Schoot en Eun Young Lee. De kunstenaarsselectie werd gemaakt door Lique Schoot, wiens grootvader verbleef op Bronbeek. Bij het project verschijnt een publicatie en ter afsluiting wordt een symposium georganiseerd met als centrale vraag op welke manier hedendaagse kunst kan bijdragen aan een andere waarneming of reflectie van het verleden.

website