Buitenplaats Kasteel Wijlre – Cut, Split & Eat: Gordon Matta-Clark

Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert van 12 maart t/m 2 juli een uniek project over Gordon Matta-Clark. Het project toont in het hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House een bijzondere selectie van veelal niet eerder getoonde collages, persoonlijke objecten, foto’s, tekeningen en videowerken. Tegelijkertijd vindt in het historische Koetshuis een reconstructie plaats van zijn culinaire project FOOD (SoHo, New York (1971-1974)), inclusief diners en lezingen.

Het werk van Matta-Clark is een kritiek op de gangbare conventies binnen de architectuur en de beeldende kunst en stelt sociale en stedenbouwkundige vraagstukken aan de orde. Als zogenaamde ‘Anarchitect’ was hij nieuwsgierig naar nieuwe ruimtelijke dimensies en verbond dit aan maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties. Gordon Matta-Clark, opgeleid als architect, is bekend door zijn spectaculaire Cuttings, Splittings en performances in de publieke ruimte. Hij sneed geometrische vormen uit muren, vloeren en plafonds van leegstaande en vervallen gebouwen en zaagde volledige woningen in tweeën. Zowel het uitgebreide vooronderzoek als de uitvoering van zijn werken legde hij samen met bevriende kunstenaars nauwkeurig vast op papier, film en fotografie. Deze documentatie leidde veelal tot op zichzelf staande kunstwerken als collages, foto’s en video’s. Gastcurator van de tentoonstelling in het Hedge House is Hilde Teerlinck.

Het project is onderdeel van het meerjarenprogramma Binnen/Buiten van buitenplaats Kasteel Wijlre waaraan het Mondriaan Fonds structureel bijdraagt.

website