Centraal Museum – Symposium The Museum as a Workshop

Flyer Symposium The Museum as a Workshop, Centraal Museum. Flyer Symposium The Museum as a Workshop, Centraal Museum.

Het Centraal Museum in Utrecht organiseert op 23 september 2014 een symposium over publieksparticipatie voor vakgenoten; cultuur- en museumprofessionals. De afgelopen jaren werkte het Centraal Museum intensief aan een nieuwe vorm van publieksparticipatie, de ‘werkplaats-methode’: in grote, tijdelijke tentoonstellingen wordt een werkplaats ingericht waar bezoekers actief aan de slag gaan met de inhoud van de tentoonstelling. Hierdoor worden bezoekers gestimuleerd om kunst op nieuwe manieren te ervaren. Kijk hier voor meer informatie over het symposium.

Het Centraal Museum ontving voor de uitwerking van de ‘werkplaats-methode’ een bijdrage uit de meerjarige programmering erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds. Het museum wil met het symposium de opgedane kennis delen.

Erfgoedinstellingen met nieuwe, experimentele en voorbeeld stellende programma’s over relevante ontwikkelingen in beeldende kunst en cultureel erfgoed kunnen een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen aanvragen. Deadline aanvraag: 10 oktober.

website