Cobra Museum – Art in Context

Cobra Museum Cobra Museum

Tot en met 9 juni is in het Cobra Museum de tentoonstelling Art in Context te zien met nieuw werk van studenten van de Gerrit Rietveld Academie. Dit jaar hebben de Gerrit Rietveld Academie en het Cobra Museum voor de tweede keer samengewerkt aan een programma waarin een groep internationale studenten langere tijd toegang krijgt tot de collectie en de archieven van het Cobra Museum in het kader van het zogenaamde Open Collectie Programma. Aan de hand van deze kennismaking hebben de studenten werk ontwikkeld dat te zien is in het museum. Art in Context neemt ieder jaar een thema als uitgangspunt dat kunst en maatschappij verbindt. Dit jaar was het ‘Public Relations’.

Het Cobra Museum ontving een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen voor het programma waar deze tentoonstelling deel van uitmaakt.

website