Daphne Rosenthal en Richtje Reinsma – Wende Museum

Website van het Wende Museum Website van het Wende Museum

Beeldend kunstenaars Daphne Rosenthal en Richtje Reinsma hebben een Bijdrage Vrije Praktijkverdieping toegekend gekregen voor een onderzoeks- en werkperiode in het Wende Museum in Los Angeles in de Verenigde Staten. Hun project heeft als uitgangspunt de vraag of, en in hoeverre voorwerpen ideologisch en politiek geladen kunnen zijn door hun ontwerp, functie en presentatie. Tijdens het onderzoek zullen zij begeleidt worden door curator en onderzoeker Joes Segal. De werkperiode zal worden afgesloten met een tentoonstelling in het museum.

Het Wende Museum beheert een grote collectie voorwerpen, films, documenten en kunstwerken uit het voormalige Oostblok ten tijde van de Koude Oorlog.

Het doel van de regeling is de verdieping van de praktijk van kunstenaars en bemiddelaars te stimuleren, waardoor een betekenisvolle bijdrage wordt geleverd aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Met het aanbieden van residencies wil het Mondriaan Fonds de verdieping van de artistieke ontwikkeling van het werk en de praktijk van beeldend kunstenaars en bemiddelaars in het buitenland of in een andere omgeving stimuleren. Hierdoor kunnen aanvragers ook nieuwe (inter)nationale contacten, netwerken en markten verkennen, uitbreiden en opbouwen.
De eerstvolgende deadline voor een aanvraag Bijdrage Vrije Praktijkverdieping is op 10 juli 2015.

website