De Appel arts centre – Jan van de Pavert

Jan van de Pavert, Vrijheid, voorgesteld door hedendaagse jongeren en historische figuren, 2014. Foto: Cassander Eeftinck Schattenkerk Jan van de Pavert, Vrijheid, voorgesteld door hedendaagse jongeren en historische figuren, 2014. Foto: Cassander Eeftinck Schattenkerk

De Appel arts centre heeft kunstenaar Jan van de Pavert gevraagd een nieuw werk te maken voor de centrale foyer, waar voorheen een tekening van Jan Rothuizen tentoongesteld werd. De schildering Vrijheid, voorgesteld door hedendaagse jongeren en historische figuren van Van der Pavert is te zien sinds de opening van de lopende tentoonstelling When elephants come marching in op 26 september.

In aansluiting op de tentoonstelling, die verkent hoe de turbulente jaren zestig terugkeren in de hedendaagse kunst, maakte de kunstenaar een lofzang op de vrijheid. Hij beeldt in een hedendaagse setting iconen van de jaren zestig af naast figuren uit een heel andere tijd. De verschillende tijdsperioden zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, want de figuren zijn allen op eenzelfde manier gestileerd. De beeldtaal lijkt op die van sixties-posters, maar ook op die van de Pre-Rafaëlieten.

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Opdrachtgeverschap toe. De grote betrokkenheid van de instelling bij kunstenaars als het gaat om de totstandkoming en presentatie van nieuwe kunstwerken speelde hierbij een belangrijke rol.

tot stand gekomen met:

gerelateerd