Deltaworkers – Timmy van Zoelen

Timmy van Zoelen, Sprite Thing. Bron: deltaworkers.org Timmy van Zoelen, Sprite Thing. Bron: deltaworkers.org

Kunstenaar Timmy van Zoelen zal de komende tijd verblijven in het artist-in-residency Deltaworkers in New Orleans. Hij zal hier werken aan een eco-scifi film die zich afspeelt in de moerassen en waarin objecten, narratieven, theorie en performances met elkaar worden verwoven. Thema’s als ecologie, mythe en consumentisme komen hierbij aan bod.

Deltaworkers is een nieuw internationaal multidisciplinair residency programma in New Orleans. Het residency programma is opgezet door curator Maaike Gouwenberg en kunstenaar/curator Joris Lindhout en richt zich op een culturele uitwisseling tussen het zuidoostelijk deel van de Verenigde Staten en Europa.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan Deltaworkers in het kader van de pilotprojecten. Met de pilotprojecten wil het Mondriaan Fonds projecten stimuleren en ondersteunen die in het verlengde liggen van de reguliere activiteiten, maar niet op een reguliere wijze door het fonds bevorderd kunnen worden.