Dertien nieuwe toekenningen Beladen Geschiedenis

Reframing HERstory Art Foundation, Schitterende Schaduw. Model Fanny Hakstege. Foto: Vita Ostendorf Reframing HERstory Art Foundation, Schitterende Schaduw. Model Fanny Hakstege. Foto: Vita Ostendorf

Dertien projecten ontvangen een bijdrage via de Open Oproep Beladen Geschiedenis. Het doel van deze oproep is het vergroten van het historisch bewustzijn door te stimuleren dat het beladen verleden zichtbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Het is belangrijk om recht te doen aan eerder onderbelicht gebleven delen van onze geschiedenis. Met deze regeling willen we initiatieven uit de samenleving versterken die dat doel voor ogen hebben.

De Open Oproep Beladen Geschiedenis is bedoeld voor Nederlandse musea, podiumkunstinstellingen en kunstinitiatieven, maar ook monumentenorganisaties en archieven, historische plaatsen en gebieden, beeldend kunstenaars en de creatieve industrie. Aanvragen kan op elk moment van het jaar.

De projecten die een bijdrage ontvangen zijn:

David Bade en Tirzo Martha tijdens All You Can Art, Kunsthal Rotterdam

David Bade en Tirzo Martha tijdens All You Can Art, Kunsthal Rotterdam

Rijksmuseum Amsterdam – Look at me now (David Bade, Tirzo Martha)
Het participatieproject Look at me now van kunstenaars Tirzo Martha en David Bade en het Instituto Buena Bisto op Curaçao fungeert als sluitstuk van de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum. Bade en Martha zijn opgegroeid met de erfenis van de slavernij op Curaçao en hun samenwerking met het publiek levert bijzondere projecten op die deze beladen geschiedenis bespreekbaar maken.

Rijksmonument van Piet Hein. Foto Rotterdam State of Mind

Rijksmonument van Piet Hein. Foto Rotterdam State of Mind

Rotterdam State of Mind – Zijn Daden Bennen Groot?
Zijn Daden Bennen Groot? (werktitel), een documentaire met bijbehorend publieksprogramma, neemt de restauratie van het standbeeld van Piet Hein in Rotterdam-Delfshaven als uitgangspunt. De film onderzoekt de historische figuur en de totstandkoming van zijn monument vanuit een meervoudig perspectief en laat zien hoe geschiedenis een geproduceerd construct is.

Photographer unknown. Atlantikwall 1944

Photographer unknown. Atlantik wall 1944

RAAAF – Haalbaarheidsstudie Atlantik Wall Hoek van Holland
RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances) doet samen met de RCE, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam onderzoek naar de Atlantik Wall in Hoek van Holland, om daar een nieuw kunstwerk te plaatsen dat het gedachtegoed achter de Atlantik Wall moet bevragen. De ‘Festung Hoek van Holland’ was één van de belangrijkste verdedigingsclusters van de Duitsers, en de bunkers werden speciaal ontworpen om als ruïnes van het derde rijk achter te blijven.

Plein Theater

Plein Theater

Plein Theater – Swart Gat/Gouden Eeuw
Surinaamse kunstenaar Tolin Alexander is door Plein Theater uitgenodigd om als artist-in-residence samen met Berith Danse een interactieve, theatrale installatie te realiseren voor het Keti Koti, Kwaku en Moengofestival. Swart Gat/Gouden Eeuw gaat over de Marrons, hun cultuur, verhaal en kennis van het woud. Het project zoemt in op het gebruik van de witte klei, pemba, in de rituelen van de voorouders.

East West Foundation – Campagne De Wereld van de Oost
Het project De Wereld van de Oost schijnt licht op de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-49) en haar weerslag op het heden, met het doel hierover bewustzijn, kennis en begrip te creëren. Het plan behelst een campagne rondom speelfilm De Oost, een verdiepende interactieve website, educatief lesmateriaal en landelijke meet-ups.

Stichting Tong Tong – De donkere kamer van Indië
Stichting Tong Tong ontwikkelt De donkere kamer van Indië: een tentoonstelling die plaatsvindt tijdens de Tong Tong Fair, over de beladen geschiedenis van Nederlands-Indië. De drie deelnemende kunstenaars Eric Kampherbeek, Raoul Kramer en Iris Erkelens illustreren dat de jongere generatie zich actief bezighoudt met haar geschiedenis en identiteit.

Nederlandse soldaten van de V-brigade in het pas ingenomen Poerwokerto op West-Java, tijdens de eerste politionele actie in Indonesië, 20-27 juli 1947, Collectie De Spaarnestad. Foto Hugo Wilmar

Nederlandse soldaten van de V-brigade in het pas ingenomen Poerwokerto op West-Java, tijdens de eerste politionele actie in Indonesië, 20-27 juli 1947, Collectie De Spaarnestad. Foto Hugo Wilmar

Stichting artOloco – Op klompen door de dessa
Op klompen door de dessa wordt een immersieve theatervoorstelling en museumervaring van stichting artOloco en Studio Immersief, in samenwerking met Perspekt Studio’s en Netwerk Oorlogsbronnen. Geïnspireerd op het gelijknamige boek van Hylke Speerstra gaat het stuk over Indiëgangers: de Nederlandse soldaten die gevochten hebben in de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië.

Tessa Hofland – Nooit Bewust Opgeslagen. Podcast Rotterdams slavernijverleden
De podcast Nooit Bewust Opgeslagen zal het publiek op een laagdrempelige manier bewust maken van verhalen rondom het slavernijverleden in Rotterdam. De uit vier afleveringen bestaande podcast van Tessa Hofland wordt opgenomen op diverse locaties in de stad.

Reframing HERstory Art Foundation, Schitterende Schaduw. Model Fanny Hakstege. Foto: Vita Ostendorf

Reframing HERstory Art Foundation, Schitterende Schaduw. Model Fanny Hakstege. Foto: Vita Ostendorf

Reframing HERstory Art Foundation – Schitterende Schaduw; Gelderse sporen van het verleden
Schitterende Schaduw is een muziek- en danstheaterproductie gebaseerd op het slavernijverleden van Gelderland en persoonlijke verhalen van initiatiefnemer Farida Nabibaks. Om de dialoog omtrent het slavernijverleden te stimuleren is er na de voorstelling een dialoogtafel.

Stichting Sarnámihuis – De Calcutta Brieven
De correspondentie tussen Hindostaanse contractarbeiders in Suriname en hun familieleden in India tijdens de periode van contract- en dwangarbeid, verliep via Calcutta. De Calcutta Brieven zijn met name geschreven door mensen die op zoek waren naar familieleden die mogelijk naar Suriname werden gebracht. Het Sarnámihuis gaat de verzameling van meer dan 2000 brieven digitaliseren, vertalen, annoteren en publiceren.


Ida Does – Het Rijksmuseum en de slavernij
Ida Does, regisseur en producent Memphis Features maken een documentaire over de totstandkoming van de tentoonstelling over slavernij in het Rijksmuseum. Voor de slavernij-tentoonstelling gaat een team van conservatoren op zoek naar objecten en kunstwerken binnen en buiten de collectie van het Rijksmuseum, met als doel de geschiedenis meer inclusief en aansprekender te vertellen. Via de verhalen van nazaten van de tot slaaf gemaakte mensen presenteren ze de betekenis van deze objecten in ander perspectief. Het impactproject houdt in: debat, discussie, workshops – met verscheidene sprekers uit verschillende lagen van de samenleving. Een ander onderdeel is het inzetten van de documentaire in het onderwijs en het (laten) ontwikkelen van educatief materiaal om structureel meer aandacht te geven aan het koloniaal- en slavernijverleden in het basis-, voorgezet- en middelbaar onderwijs.

Mind the Generations -First Noble
Mind the Generations ontvangt een bijdrage voor het project First Noble, gericht op cross-overs binnen erfgoed, creatieve industrie, podiumkunsten, literatuur en archieven. De organisatie doet onderzoek naar hoe beladen gebeurtenissen uit het verleden, grote impact hebben op onze hedendaagse samenleving in de oude koloniën in Zuid-Amerika en de Caraïben naast Nederland. Betrokken makers zijn onder meer Marvin Hokstam (schrijver en journalist), Gerald Vreden (podiumkunst professional en schrijver), Mathis Bout (architect/vormgever en scenograaf) en John Wooter (danser, docent en theatermaker). De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd in een erfgoedboek, in de vorm van een novel en een beeldroman. Deze wordt op een interdisciplinaire en multimediale wijze getoond tijdens een reeks interactieve exposities in meerdere steden waarbij videokunst, muziek, spoken word, beeldende kunst, scenografie, digitale kunst worden gecombineerd met oud en nieuw digitaal archiefmateriaal. Tijdens de exposities zal er worden gediscussieerd, kennis worden uitgewisseld over de beladen geschiedenis op een Afro Futuristische wijze.

Stichting De Muren hebben Oren
‘De Muren hebben Oren’ is een basisschoolproject waarin de geschiedenis vanaf 1940 tot nu centraal staat. De diversiteit in de stad en in de klas vormt de rode draad. Dit project brengt leerlingen tussen 10-12 jaar uit diverse wijken binnen de steden Den Haag, Rotterdam en Rijswijk bij elkaar. Ze krijgen samen geschiedenisles: over de Tweede Wereldoorlog: waarom moesten toen veel stadsbewoners de stad verlaten, de Jodenvervolging, de aanleg van de Atlantikwall, het bombardement op Rotterdam, de Arbeitseinsatz en over de migratiestromen die na de Tweede Wereldoorlog de stad in kwamen uit de voormalige koloniën- en wat hieraan voorafging in Nederlands- Indië en Suriname, als gastarbeider/latere arbeidsmigrant en als vluchteling in de afgelopen decennia en eeuwen. Al deze geschiedenissen tezamen vormen de huidige bewonerssamenstelling, waar alle leerlingen deel van uitmaken.

tot stand gekomen met:

gerelateerd