Eerste toekenningen voor Bijdrage Samenwerking Musea

Het Mondriaan Fonds maakt bekend welke zeven duurzame samenwerkingen tussen musea en/of andere maatschappelijke partijen een bijdrage ontvangen. Het gaat om de eerste ronde van de nieuwe bijdrage voor samenwerking musea die tot stand kwam nadat minister Bussemaker (OCW) hiervoor 8 miljoen euro ter beschikking stelde voor de komende drie jaar. Doel is bijzondere en duurzame samenwerking van musea onderling al dan niet met andere maatschappelijke partners te stimuleren en deze op een inspirerende manier zichtbaar te maken voor een passend publiek.

Voor deze eerste aanvraagronde van de Bijdrage Samenwerking Musea is door twaalf musea in totaal voor ruim € 800.000 aangevraagd. Zeven zijn gehonoreerd. Zij werden beoordeeld op inhoudelijke- en organisatorische kwaliteit, duurzaam resultaat, meerwaarde, zichtbaarheid en het overdragen van kennis aan het museale veld. Het beschikbare budget van € 400.000 voor deze eerste ronde werd hiermee tweemaal overvraagd. Musea kunnen deze bijdrage zes keer per jaar bij het Mondriaan Fonds aanvragen.

Gehonoreerde plannen
Het Scheepvaartmuseum – Het Groen Museumkwartier Amsterdam
Een samenwerking tussen 17 musea en andere culturele instellingen in Amsterdam Oost gericht op het gezamenlijk profileren van educatie- en publieksactiviteiten, gezamenlijk duurzaam ondernemen en gezamenlijk inzetten voor een rendabelere bedrijfsvoering. Betrokken instellingen zijn: Het Scheepvaartmuseum, Hermitage Amsterdam, Tropenmuseum, Science Center NEMO, Verzetsmuseum Amsterdam, Joods Historisch Museum, Museum Het Rembrandthuis, de Portugese Synagoge, de Appel arts centre, ARCAM, Gassan Diamonds, Hollandsche Schouwburg, Hortus Botanicus Amsterdam, Koninklijk Theater Carré, Het Muziektheater Amsterdam, Natura Artis Magistra en Micro Zoo.

Rijksmuseum Volkenkunde – Onderzoek publieksmobiliteit
Een onderzoeksproject om de publieksmobiliteit te stimuleren van de bezoekers van het Rijksmuseum Volkenkunde, Afrikamuseum en het Tropenmuseum. Deze drie musea fuseren tot één organisatie, met drie publiekslocaties en elk een eigen identiteit. Er wordt een testprogramma ontwikkeld om inzicht te verwerven in de motieven van bezoekers, het stimuleren van combinatiebezoek in diverse regio’s, stimuleren van herhaalbezoek, vergroten van totaalpubliek en kennisdeling met het veld.

Van Gogh Museum – Ondersteunen en uitbouwen startfase Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea
Stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea beoogt door slimme samenwerking de gemeenschappelijke marktwaarde van de samenwerkende musea te vergroten, onder andere door het produceren van marketinginformatie en het genereren van inkomsten uit gemeenschappelijke marketing. Daarnaast wil men de mogelijkheden tot kostenbesparing beter benutten.

Museumvereniging – Zichtbaarheid collecties
De Museumvereniging wil een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om zo bij te dragen aan optimaal zichtbare collecties. Hiertoe zal het de bestaande praktijk van bruikleenverkeer in Nederland in beeld brengen met een aantal aansprekende voorbeelden. Het onderzoek zal resulteren in voorstellen hoe de collecties van de musea met eenvoudige middelen op meer plaatsen zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Natuurhistorisch Museum Rotterdam – Pure Veerkracht
Het Natuurmuseum Rotterdam wil in samenwerking met het Wereld Natuurfonds (WNF), Bureau Stadsnatuur Rotterdam, de Kunsthal Rotterdam, FLUX en de Universiteit van Groningen bewoners van de regio Rijnmond betrekken bij de eigen stedelijke omgeving. Zij kunnen materiaal uit de stedelijke natuur naar het museum sturen en zo deelnemen aan de tentoonstelling Pure Veerkracht. De gedachte is dat veel mensen zo gestimuleerd worden om de natuur in de eigen omgeving waar te nemen. Er wordt een database van stadsnatuur opgebouwd die door het WNF (inter)nationaal wordt uitgebreid. De looptijd is drie tot vijf jaar.

Airborne Museum – Haalbaarheidsonderzoek aanbodketen Slag om Arnhem
Het Airborne Museum ‘Hartenstein’ wil een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een samenwerking met Stichting Eusebius Arnhem en het Informatiecentrum Slag om Arnhem om tot een gezamenlijke presentatie van de Slag om Arnhem te komen. De collectie van het museum zal ook op de twee andere locaties gepresenteerd worden. Onderdelen van het haalbaarheidsonderzoek zijn: de ontwikkeling van een presentatieconcept; oprichting en start van een beheersorganisatie om een tijdelijke publiekspresentatie te creëren in het kader van de 70ste herdenking van de Slag om Arnhem; en ten slotte het ontwikkelen van een communicatietraject.

Stichting Behoud Moderne Kunst – Transformatie Digitale Kunst
Het project Transformatie is een uitwerking van een eerder uitgevoerd onderzoek in 2012 naar born-digital kunstwerken. Het werk van Peter Struycken, één van Nederlands grootste digitale pioniers, vormt een goed onderwerp voor onderzoek naar de complexe materie van dynamische conservering van digitale kunstwerken in museale collecties. Er is gekozen voor case studies van het Kröller-Müller Museum (SHIFT 34), het Gemeentemuseum Den Haag (BLOCKS) en LIMA (DISP). Het resultaat is een door professionals ontwikkelde methodiek, bestaande uit: een set ‘modellen’ voor de duurzame beschikbaarheid van digitale kunst; duurzame conservering van ten minste drie digitale werken van Peter Struycken; een gezamenlijke tentoonstelling met werk van Peter Struycken; een e-publicatie en een publieksfilm over de werken en hun duurzame conservering.

tot stand gekomen met:

gerelateerd