Elisabeth Weeshuis Museum – aankoop schilderij Moreelse

Paulus Moreelse, De aanbidding van de herders, 1630. Paulus Moreelse, De aanbidding van de herders, 1630.

Het Elisabeth Weeshuis Museum te Culemborg heeft een werk van de Utrechtse schilder Paulus Moreelse uit 1630 aangekocht: De aanbidding van de herders. Het museum is zeer verheugd over deze verwerving. Volgens directeur Nicole Spaans hoort dit 17e eeuwse schilderij, dat werd vervaardigd in opdracht van Floris II van Pallandt, graaf van Culemborg, thuis in de stad. Floris II van Pallandt was naast graaf van Culemborg tevens protector van het Elisabeth Weeshuis. Het weeshuis is daarom bij uitstek een geschikte plek voor dit schilderij. Met het schilderij van Moreelse krijgt het museum de unieke kans de rol van Floris II als mecenas, diplomaat en vertegenwoordiger van het soevereine gewest Gelre en Zutphen in de Staten-Generaal beter te belichten.

Het Mondriaan Fonds kende voor de aankoop een Bijdrage Incidentele Aankopen toe, aangezien De aanbidding van de herders binnen het oeuvre van Moreelse belangrijk en zeldzaam is vanwege de bijbelse voorstelling. In diverse Nederlandse collecties is Moreelse enkel vertegenwoordigd met portretten, pastorale scenes en een enkele mythologische voorstelling.

Nicole Spaans (directeur Elisabeth Weeshuis Museum): ‘Als we geen bijdrage van het Mondriaan Fonds gekregen zouden hebben, dan denk ik dat we de verwerving van het schilderij niet hadden doorgezet, omdat de kans van slagen dan zeer gering zou zijn geweest. De bijdrage van het Mondriaan Fonds was dus cruciaal. Een gat van 55.000 euro dicht je niet zomaar met particuliere giften. Co-financiering door overheid aan de ene en private fondsen, bedrijven en particulieren aan de andere kant is en blijft belangrijk. Dat is bij de verwerving van het schilderij van Moreelse door ons museum eens te meer gebleken.’

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd