Farm of the World – Claudy Jongstra

Farm of the World Farm of the World

Van 26 maart 2016 t/m 8 januari 2017 toont het Fries Museum in Leeuwarden de solotentoonstelling Ancient Light van Claudy Jongstra. In deze tentoonstelling is werk te zien dat zij maakte in verband met het project Farm of the World.

Stichting Farm of the World is in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 een langlopend project gestart om te onderzoeken wat de waarde van het platteland in deze tijd is, naast dat het functioneert als producent voor de stad. Wat heeft het platteland nog meer te bieden? Hoe kan een duurzaam antwoord worden gevonden op de vraag naar voedsel, energie en ruimte zonder belangrijke aspecten als natuur, ruimte, biodiversiteit en landschap daarvoor op te geven?

Voor het project zijn kunstenaars (onder meer Andy Goldsworthy en Claudy Jongstra), ontwerpers, koks en architecten gevraagd nieuw werk in situ te maken, waarbij ieder project is verbonden aan één van de zeven ‘grondstoffen’: aarde, flora, fauna, mensen, ruimte, gebouwen en voedsel. De deelnemers laten zich inspireren door de geschiedenis en het landschap rondom Werkplaats Kreake. Deze werkplaats wordt het hart van het project met twee residency studio’s, een atelier en een werkplaats/ontvangstruimte. Werkplaats Kreake is een blijvend resultaat van het project, dat ook na de afsluiting in 2018 als sociale onderneming in gebruik blijft voor andere projecten rond de thema’s.

Het Mondriaan Fonds kende aan Farm of the World een Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende Kunstinstellingen toe en een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor de productie van nieuw werk door Claudy Jongstra.

website