FLACC – David Bade & Tirzo Martha

FLACC in Genk ontving een Bijdrage Presentatie Buitenland voor Camionetjes opgegraven, een project en tentoonstelling van Tirzo Martha en David Bade. Deze presentatie toont zowel autonoom werk van Bade en Martha als werk dat ze realiseerden in samenwerking met de bewoners van de wijk Sledderlo en andere deelnemers van de Winterschool.

Gedurende twee maanden transformeerden de twee kunstenaars de galerie van het C-mine cultuurcentrum tot een broedplaats van talent, in rechtstreekse verbinding met de rest van de stad. Met en voor de bewoners van Genk werd kunst gemaakt en er over gesproken. Voor en na de werkperiode realiseerden de kunstenaars in de Genkse wijk Sledderlo samen met de bewoners twee sculpturen. Deze officiële inhuldiging van de beelden vindt plaats op 30 september 2018.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd