Frans Hals Museum – Haarlemse Helden. Andere meesters

Gerrit Berckheyde, De Grote Markt te Haarlem met de Grote of St. Bavokerk, 1696, Frans Hals Museum. In langdurig bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, foto: Tom Haartsen Gerrit Berckheyde, De Grote Markt te Haarlem met de Grote of St. Bavokerk, 1696, Frans Hals Museum. In langdurig bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, foto: Tom Haartsen

Het Frans Hals Museum toont van 9 maart 2019 tot en met 1 juli 2022 een nieuwe collectiepresentatie. Het museum is vernoemd naar grootmeester Frans Hals, Haarlemse held uit de 17e eeuw. De rijke collectie kent daarnaast nog veel meer ‘andere meesters’ uit verschillende tijden. In de nieuwe presentatie worden de andere meesters uit de 16e en 17e eeuw getoond in relatie met hedendaagse werken die een brug slaan met de huidige tijd en kunstbeleving. De opstelling volgt drie lijnen: klassiek (oude meesters), fusion (mix van oude en nieuwe kunst) en nieuwerwets (oude kunst op een nieuwe manier gepresenteerd).

Het Frans Hals Museum ontving een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen voor de realisatie van deze meerjarige collectiepresentatie, waarmee het inhoudelijk profiel van het museum wordt aangescherpt. Frans Hals vormt hierbij een toegangspoort naar de minder bekende meesters uit de collectie. Hun werken worden onder de aandacht gebracht in een duurzame en dynamische collectiepresentatie, die met een onderliggende verhaallijn maatschappelijk relevante thematieken aansnijdt.

website