Fries Museum – Escher op reis

Fries Museum - Escher op reis Fries Museum - Escher op reis

Het Fries Museum haalt M.C. Escher terug naar zijn geboortestad Leeuwarden. In de presentatie Escher op reis, van 28 april t/m 28 oktober 2018, wordt zijn ontwikkeling van grafisch talent tot wereldberoemd kunstenaar getoond met meer dan tachtig originele prenten, circa twintig tekeningen en diverse foto’s en voorwerpen. Hierbij is de invloed te zien van zijn reizen en verblijven in onder meer Spanje en Italië op zijn kunstenaarschap, wordt aandacht besteed aan de omgeving waarin hij verkeerde en het werk dat hij in de verschillende fasen van zijn leven maakte. Het randprogramma bevat rondleidingen, lezingen en workshops grafiek. Op Wilhelminaplein voor het museum gaan krijtkunstenaars aan de slag met optische illusies op straat, uiteraard geïnspireerd door het werk van Escher. Bezoekers kunnen toekijken hoe de kunstwerken ontstaan.

Het Mondriaan Fonds kende een Projectinvestering Instellingen toe. De opzet en samenwerkingsverbanden tonen draagvlak voor het project en een landelijke zichtbaarheid voor een breed publiek, waaraan ook Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa bijdraagt.

Tegelijk met de tentoonstelling is in het museum Phantom Limb: Art beyond Escher te zien.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd