Fries Museum – Phantom Limb: Art beyond Escher

Funda Gül Özcan, FUNFAIRAFFAIR, 2017 Funda Gül Özcan, FUNFAIRAFFAIR, 2017

Het Fries Museum toont van 26 januari 2018 t/m 6 januari 2019 de tentoonstelling Phantom Limb: Art beyond Escher. In deze tentoonstelling presenteren tien hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland werken die spelen met contrast, licht, orde, perspectief, oneindigheid en ruimtelijkheid. “Ik kan het niet laten om met onze onomstotelijke zekerheden te sollen.” De kunstenaars laten zien dat ook in de hedendaagse kunst deze uitspraak van M.C. Escher nog een thema is.

In totaal zijn 25 werken van Patrick Corillon, Funda Gül Özcan, Lieven Hendriks, Thomas Huber, Marc Philip van Kempen, Michiel Kluiters, Matthijs Munnik, Saskia Olde Wolbers, Oscar Santillan en Dominique Teufen te zien. Het Mondriaan Fonds kende een compensatie toe voor de honoraria van de deelnemende kunstenaars vanuit het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoria.

De tentoonstelling is onderdeel van een breder programma over de beroemde graficus. Van 28 april t/m 28 oktober 2018 is in het museum ook de tentoonstelling Escher op reis te zien.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd