Garden of Resonance – Jan Koen Lomans – Tu/e innovation Space

Onderzoek in de TU/e innovation Space. Foto: Diewke van den Heuvel Onderzoek in de TU/e innovation Space. Foto: Diewke van den Heuvel

In 2017 startte kunstenaar Jan Koen Lomans een intensief onderzoeksproject met de TU/e innovation Space van de Technische Universiteit Eindhoven, in samenwerking met professor Ines Lopez Arteaga en een interdisciplinair studententeam.

In het onderzoeksproject werd gepoogd een kunstwerk te maken dat, na aanleiding van de Kwantumfysica, invoelbaar maakt hoe alle materie in voortdurende beweging is, trilt. Het resultaat bestond uit enorme moderne klankschalen met een Eigenfrequentie van 123 HZ. Samen creëerde de schalen een omgeving/installatie waarin de bezoeker bewust wordt gemaakt van de constante aanwezigheid van resonantie in de natuur.

Studio JKL (Jan Koen Lomans), Garden of Resonance, 2018. Foto: Edwin Smits

Studio JKL (Jan Koen Lomans), Garden of Resonance, 2018. Foto: Edwin Smits

Jan Koen Lomans is een interdisciplinair beeldend kunstenaar die met het thema natuur werkt als een contemplatief motief voor zijn onderzoeks- en samenwerkingsprojecten. Samen met Isolde Hallensleben is hij coach en adviseur voor de AiR trajecten bij de TU/e innovation Space. ‘De gedrevenheid en nieuwsgierigheid van de studenten met wie ik samenwerkte was hartverwarmend. Het leek ook wel of iedereen binnen innovation Space van kunst hield. De samenwerking was eigenlijk heel vanzelfsprekend’, aldus Lomans.

website