Gehonoreerde aanvragen Werkbijdrage Bewezen Talent + Opdrachtgever

Levi van Veluw, Archive, 2014 Levi van Veluw, Archive, 2014

Onlangs zijn 5 aanvragen gehonoreerd voor een Werkbijdrage Bewezen Talent + Opdrachtgever. Instellingen en andere opdrachtgevers kunnen binnen deze regeling een aanvraag doen voor een langdurige samenwerking met een ervaren kunstenaar.

Nieuw is dat ditmaal ook een aanvraag werd gehonoreerd van buiten het culturele veld. De Pompestichting, een Long Stay TBS kliniek in het Brabantse dorp Zeeland, heeft kunstenaar Henk Hage gevraagd om 88 portretten te maken van de patiënten. De geportretteerde mannen worden uit het zicht van de samenleving begeleid en behandeld. Het Ministerie van Justitie stelt als voorwaarde dat de portretten niet herkenbaar mogen zijn. Hage maakt meerdere abstracte portretten: een voor de publieke presentatie en een voor de bewoner zelf. De 88 portretten worden getoond in Museum Het Valkhof in Nijmegen. Tevens verschijnen een boek, een blog en een film.

Ook werd een aanvraag gehonoreerd vanuit de hoek van de podiumkunsten. Don’t Hit Mama is een urban dansgezelschap waarin hiphop en aanverwante sociale danskunsten vertrekpunt en inspiratiebron zijn. Het gezelschap gaat samenwerken met beeldend kunstenaar/scenograaf Michiel Voet. Voet gaat twee autonome beeldende installaties en twee scenografieën maken voor de producties ‘Poppin’ Java’ en ‘Big Town’ die in 2015 en 2016 worden gemaakt en uitgevoerd. In ‘Poppin’ Java’ worden Javaanse hofdans en technieken uit de hiphop bij elkaar gebracht. ‘Big Town’ is een clubevent waarin dansers en publiek samen op de vloer staan. De uitwisseling tussen de bezoekers en dansers zijn een belangrijk onderdeel van het event. Tevens wordt Voet betrokken bij verschillende jubileumprojecten rondom het tienjarig bestaan van Don’t Hit Mama.

Nieuw is eveneens dat twee presentatie-instellingen een werkbijdrage hebben aangevraagd, allebei voor langdurige projecten die nauw samenhangen met hun artistieke profilering. Marres start een langdurige samenwerking met de kunstenaar Levi van Veluw. De samenwerking beoogt ruimte te scheppen voor de verdieping van het werk van de kunstenaar. Voor het eerst in zijn carrière brengt Levi van Veluw de verschillende media waarmee hij werkt samen in een totaalinstallatie die het hele huis van Marres zal vullen. Een tweede doel van de samenwerking is de uitbreiding van het onderzoek naar de werking van de zintuigen in de context van de beeldende kunsten dat het speerpunt vormt van Marres’ meerjarige programma. De samenwerking biedt een meerwaarde voor zowel kunstenaar als instelling.

Zeger Reyers, installatie Leisure / on the Beach, 2014
Mediamatic
is verhuisd naar een nieuwe locatie in Amsterdam waar onder andere een moestuin, een haven, een bio-lab, een testkeuken, een tentoonstellingsruimte, een broedplaats voor bio kunstenaars en ontwerpers en een restaurant gaat komen onder de noemer: Mediamatic Biotoop Dijksgracht. Mediamatic heeft beeldend kunstenaar Zeger Reyers gevraagd om hen 4 jaar te begeleiden bij de ontwikkeling van deze biotoop. Reyers gebruikt biotopen voor andere doeleinden dan waarvoor deze ontworpen zijn en creëert hiermee een vervreemdend effect. De kunstenaar krijgt een eigen werkplek bij Mediamatic. Elke maand houdt hij een dag spreekuur voor iedereen die hem persoonlijk wil peilen over zijn of haar werk. Verder zal hij naast zijn adviesfunctie bij de ontwikkeling van de biotoop  twee keer per jaar een presentatie geven voor een groot publiek en jaarlijks een masterclass voor collega’s. Ook zal hij elk jaar bij Mediamatic een installatie maken.

Ten slotte werd er ook uit museale hoek een aanvraag gedaan: bij het ontzamelplan van het Drents Museum rijst de vraag of de geselecteerde objecten werkelijk geen waarde hebben voor Drenthe en zijn erfgoed. Het Drents Museum gaat daarom een samenwerking aan met Daniëlle Kwaaitaal. Kwaaitaal creëert nieuwe waarde door met de restanten van de ontzamelde objecten een nieuw kunstwerk te maken en daarmee de Erfgoedcollectie van het Drents Museum een nieuwe impuls geven. Kwaaitaal wil zo zichtbaar maken dat museumstukken met een nieuwe gedaante hun museale status terug kunnen krijgen.

Instellingen kunnen ook een Werkbijdrage Jong Talent + Opdrachtgever aanvragen voor een langdurige samenwerking met een talentvolle startende kunstenaar. De eerstvolgende deadline voor de aanvraagronde voor zowel de Werkbijdrage Jong Talent + Opdrachtgever als de Werkbijdrage Bewezen Talent + Opdrachtgever is 27 februari.