Gehonoreerde plannen opdrachtgevers en kunstenaars

Geert Mul, Conceptschets Maastunnelproject voor Charlois Speciaal, 2016 Geert Mul, Conceptschets Maastunnelproject voor Charlois Speciaal, 2016

Onlangs zijn zeventien projecten gehonoreerd waarbij opdrachtgevers samenwerken met beeldend kunstenaars. Van een interactief geluidswerk in de Openbare Bibliotheek Amsterdam tot een bronzen sculptuur in het historische centrum van Oranjestad op Aruba. Van opdrachten voor het Jheronimus Boschjaar 2016 tot een tweejarige samenwerking tussen het Bonnefantenmuseum in Maastricht en kunstenaar Helen Verhoeven.

De gehonoreerde projecten met een Bijdrage Opdrachtgeverschap zijn:

Een opdracht van Fundacion Museo Arubano aan Ciro Abath voor de realisatie van een monumentale bronzen sculptuur op het Plaza Padu in het historische centrum van Oranjestad op Aruba. Abath ontwierp een beeldengroep rondom een piano die refereert aan de drie auteurs van het Arubaanse volkslied: Padu Lampe, Rufo Wever en Hubert Booi.

Voor de Stichting Laurens, een grote aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam, maakt Ingeborg Meulendijks werk voor een stilteruimte in een nieuwe vestiging van een revalidatielocatie: Laurens Intermezzo. Binnen de zorg wordt vaak gezocht naar de ‘optimale healing environment’; in die zoektocht koos Laurens voor samenwerking met een beeldende kunstenaar die een koppeling kan maken tussen architectuur en beeldende kunst.

Proefweving van Claudy Jongstra

Een opdracht van Gemeente Rotterdam als beheerder van Begraafplaats Crooswijk aan Claudy Jongstra voor een nieuw werk in de historische aula van de begraafplaats. Jongstra realiseert een werk van glas en vilt dat een abstract landschap voorstelt, maar ook fungeert als scheidingswand tussen de aula en de apsis.

Sonic West, een opdracht van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, locatie De Hallen, aan Justin Bennett en Michiel Huijsman. Zij scheppen een interactief geluidkunstwerk in de entree van de bibliotheek waarmee bezoekers bewust gemaakt worden van de betekenis van hun auditieve beleving van de openbare ruimte. Bewoners en gebruikers van het pand kunnen zelf geluiden toevoegen en opgenomen geluiden beluisteren via een app.

Voor Charlois Speciaal heeft Geert Mul van de Stichting Kunstweekend Charlois opdracht gekregen om te reflecteren op de identiteit van de Rotterdamse wijk Charlois en de relatie met de centrale stad aan de andere kant van de Maas. Mul zal hiervoor vier ingrepen doen: een installatie in de Maastunnel waarbij elke voetganger subtiel gevolgd wordt door wit licht; een monumentaal fotografisch werk op de blinde muur van het gebouw waar de Maastunnel in Charlois bovengronds komt; een découpe van de film Lawrence of Arabia op verschillende schermen in een gebouw in Charlois; en de serie Natureally met lichtbakken met gestileerde foto’s van parken.

Stichting Kunst in het Stationsgebied gaf meerdere opdrachten binnen het Centraal Station in Utrecht, onder meer aan Sander Breure & Witte van Hulzen, Gabriel Lester, Marcus Coates, Berend Strik, Helen Evans en Constant Dullaart. Met de opdrachten wil de organisatie een volgende stap zetten in de zoektocht naar de rol en impact van kunst in de openbare ruimte en naar andere manieren van het presenteren ervan, na in 2013 Call of the Mall te hebben georganiseerd.

Het Cultuurportaal in Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk.

In de Nieuwe Kolk in Assen zijn Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk, CBK Drenthe en de Openbare Bibliotheek Assen gevestigd. Gezamenlijk geven zij een opdracht aan Zoro Feigl voor een monumentaal werk in het Cultuurportaal: een centrale ruimte waarvan alle organisaties in het pand gebruik maken. Feigl maakt een kolkachtig draaiend object voor het plafond dat in beweging kan worden gezet met een motor.

Kunstgemaal Bronckhorst in de Achterhoek gaf opdrachten aan Marijke de Goey, Rob Sweere, Filip Jonker, Floris Hovers, Hannes Nienhüser en Marian Meerbeek. Alle kunstenaars maken een sieraad voor de omgeving, waarbij zij zich laten inspireren door de natuur en historie van het historische stadje Bronckhorst. De sculpturen worden rondom het museum geplaatst, waarmee het museum een start maakt met een beeldentuin.

Koneksi-Connectie is een manifestatie van de Stichting Tastbaar Verleden bij Bradwolff Projects en Nieuw Dakota in Amsterdam en bij Kantor Pos in Jakarta. Het project besteedt aandacht aan het gedeeld verleden en de capitulatie van Japan in 1945. Tijdens een werkperiode in elkaars land onderzoeken 10 kunstenaars de betekenis en connotaties van het woord ‘home’. De kunstenaars ruilen van ‘plaats’ en werken onder dezelfde omstandigheden als de gastheer/vrouw. Kunstenaars die de opdracht krijgen nieuw werk te ontwikkelen zijn onder meer Jennifer Tee, Kaleb de Groot en Kevin van Braak.

Museum Panorama Mesdag in Den Haag geeft een opdracht aan Zeger Reyers en Pietertje van Splunter, die samenwerken onder de naam van Broos. Zij maken een werk waarbij ze uitgaan van de ‘panoramische ervaring‘ binnen de tentoonstelling Panorama Continuüm, die gedurende een half jaar te zien zal zijn. Het werk is een binnenstebuiten gekeerd Panorama, waarbij het firmament door het plafond naar binnen, het museum wordt ingetrokken. Onder het dak zal een licht uitgerekte parachute-achtige vorm hangen, een gespannen doorzichtscherm waarop van binnenuit, een 360° ronde geanimeerde simulatie geprojecteerd zal worden.

MOTI in Breda geeft ter gelegenheid van het Jheronimus Boschjaar in 2016 een aantal kunstenaars opdracht om op basis van Bosch’ meesterwerk Tuin der Lusten nieuwe werken te maken, namelijk Floris Kaayk, Persijn Broersen & Margit Lukacs en Eelco Brand.

Christian Wisse, Liggende herdershond op kinderbegraafplaats Iepenhof.

Robert Lupker spant zich in om het beeld van een liggende herdershond van Christian Wisse op de oude kinderbegraafplaats Iepenhof in Delft te restaureren. Daarnaast heeft hij Wisse gevraagd een nieuw beeld te maken voor de nieuwe kinderbegraafplaats in Delft, eveneens een hond die over de kinderen kan ‘waken’. Hiervoor is ook een crowdfundingsactie opgezet.

De gehonoreerde projecten met een Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever en een Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever zijn:

Nieuwe Vide Artspace en Studio’s in Haarlem werkt in 2016 met een jong talent als focuskunstenaar: Toon Fibbe. Thematisch draait het programma van Nieuwe Vide om het begrip ‘counterculture’. Fibbe krijgt de kans om, vanuit zijn praktijk, het programma van Nieuwe Vide te beïnvloeden. Daarnaast staat een solotentoonstelling gepland en krijgt Fibbe kans om zijn langlopende onderzoeksproject Zeno’s Arrow: Singing the Stockmarket over de relatie tussen de financiële markten en muziek een stap verder te brengen. Nieuwe Vide wil in 2016 daarnaast met Fibbe toewerken naar een presentatie op de alternatieve kunstbeurs Supermarket in Stockholm.

Een samenwerking van het Centraal Museum met de kunstenaar Frank van den Broeck. Met deze opdracht wil het museum de kunstenaar de gelegenheid geven de verwantschap van zijn werk met werken van kunstenaars uit de collectie van het Centraal Museum (o.a. van Erich Wiegman, Joop Moesman en Pyke Koch) te onderzoeken en tegelijkertijd zijn eigen pad verder verkennen, opnieuw te formuleren en nieuw werk te maken. De uitkomst is nog niet te voorspellen, maar het zal in ieder geval leiden tot nieuw werk dat aangekocht zal worden voor de collectie van het museum.

Frankendael Foundation in Amsterdam gaat een langdurige samenwerking aan met Edward Clydesdale Thomson. Thomson gaat nieuw werk maken voor binnen en buiten Huize Frankendael en ontwikkelt een toneelstuk. Enerzijds moet de tentoonstelling in Huize Frankendael de positie van kunst binnen deze dagelijkse omgeving onderzoeken en ermee experimenteren. Anderzijds omvat de buitententoonstelling in het park en de ontwikkeling van het toneelstuk een artistiek onderzoek naar de antropocentrische waarden die op het landschap geprojecteerd zijn.

Witte de With Center for Contemporary Art bestaat 25 jaar en wil het archief samen met kunstenaarsduo Bik Van der Pol reorganiseren en zichtbaar en toegankelijk maken. De instelling en kunstenaars onderzoeken de materiële en immateriële sporen die de tentoonstellingen hebben achter gelaten in het gebouw en in de herinnering van mensen. De samenwerking betreft drie concrete presentaties, waaronder een tentoonstelling The (Un)Told Institute en twee archief-gerelateerde projecten. Aan het einde van de samenwerking zal een publicatie verschijnen.

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht zal twee jaar samenwerken met Helen Verhoeven, die zich laat inspireren door de collectie historische schilderkunst en aan een serie grote schilderijen werkt, daarbij gecoacht door directeur Stijn Huijts. Het resultaat is een tentoonstelling met een aantal thema’s die verband houden met verschillende universele en tijdloze existentiële dimensies van de menselijke conditie. Het museum wil een of meerdere werken die uit de samenwerking voortkomen opnemen in de collectie.

tot stand gekomen met:

gerelateerd