Gehonoreerde plannen opdrachtgevers en kunstenaars

Ingmar König. Schets voor het project Plague. Ingmar König. Schets voor het project Plague.

Onlangs zijn twee aanvragen gehonoreerd voor een Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever en een Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever. Instellingen en andere opdrachtgevers kunnen binnen deze regeling een aanvraag doen voor een langdurige samenwerking met een startende of ervaren kunstenaar.

Dit keer werden plannen van twee presentatie-instellingen voor beeldende kunst gehonoreerd. Startend kunstenaar Ingmar König wordt een jaar lang door Nest uit Den Haag ‘geadopteerd’ en begeleid naar de uiteindelijke presentatie van nieuw werk. Binnen het traject wil König zich concentreren op de wereld van de epidemiologie en plagen. Recente uitbraken van ebola en Q-koorts doen de angst voor epidemieën groeien. König wil het thema over angst voor de dood tijdens deze werkperiode verder uitdiepen. Hij gaat op zoek naar bestaande methodes van exterminatie en quarantainemaatregelen die als beeldtaal voor zijn installatie dienen. Door deze methodes gaandeweg te onderzoeken, te ontleden of te vervormen, ontstaat een nieuwe vorm. Deze vorm zal uiteindelijk op een kunstbeurs gepresenteerd worden, waar het de dreigende indruk van infectiegevaar binnen de steriele standbouw zal wekken.

Fotodok start met de ervaren kunstenaar en fotografiecurator Sara Blokland een onderzoeksproject getiteld Srefidensi (de officiële Surinaamse onafhankelijkheid), dat door middel van fotografie reflecteert op de eeuwen van protest, verzet en emancipatie van het Surinaamse volk voorafgaand aan de officiële Surinaamse onafhankelijkheid in 1975. Gedurende een jaar volgen zij een aantal historische, beeldende en theoretische onderzoekslijnen, die middels publieksactiviteiten en (online) publicaties zichtbaar worden voor en uitgewisseld met publiek in Nederland en Suriname.

Beide werkbijdrages kunnen ook aangevraagd worden door andere culturele of maatschappelijke instellingen. Eerdere bijdrages werden verstrekt aan musea, dansgezelschappen en een TBS kliniek, klik hier voor de gehonoreerde plannen.
De deadlines voor de aanvraagronde voor de Werkbijdrage Jong Talent plus Opdrachtgever en de Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgever wordt vermeldt bij de regeling.