Gemeentemuseum Den Haag – Aankoop diorama’s van Constant Nieuwenhuys

Constant Nieuwenhuys - Diorama II - 1962 (New Babylon, Collectie Gemeentemuseum Den Haag) Constant Nieuwenhuys - Diorama II - 1962 (New Babylon, Collectie Gemeentemuseum Den Haag)

Het Gemeentemuseum Den Haag heeft twee Diorama’s van de kunstenaar Constant Nieuwenhuys (1920-2005) aangekocht. De twee werken zijn een aanvulling op de stukken die het museum al in bezit heeft. Met name van diens New Babylon project waarvan het museum 19 maquettes en 72 tekeningen heeft.

De opkomst van megasteden, de ecologische crisis, het failliet van het kapitalistisch systeem en een groeiend aantal nieuwe oorlogen. De wereld verandert ingrijpend en in razendsnel tempo; burgers zijn op zoek naar nieuwe waarden en houvast. Politici en bestuurders zoeken naarstig naar een visie op die nieuwe wereld. Daar blijkt kort na de Tweede Wereldoorlog al een voorzet voor gedaan. Dan ontwikkelt Constant zijn ideeën voor een nieuwe wereld, waarin de mens niet meer hoeft te werken en steden functioneren als netwerken. Met die toekomst in het vizier werkt hij bijna twintig jaar onafgebroken aan maquettes, kaarten, schilderijen, tekeningen en films die deze nieuwe samenleving schetsen. “I want to challenge the imagination of those who will have to prepare the construction of the future world.”

In oktober 2015 organiseert het museum, in het kader van het New Babylon project, samen met het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid een grote tentoonstelling over New Babylon. Die tentoonstelling zal in de zomer van 2016 gedeeltelijk in het Gemeentemuseum te zien zijn.

Voor de aankoop van de twee diorama’s ontving het Gemeentemuseum Den Haag een Bijdrage Incidentele Aankopen. Voor de gezamenlijke tentoonstelling met Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid ontving het museum een Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd