Gezamenlijke aankoop Princessehof en Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch

Atelier NL, Uit de klei getrokken: Noordoostpolder, 2008 Atelier NL, Uit de klei getrokken: Noordoostpolder, 2008

Het Keramiekmuseum Princessehof en Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch hebben gezamenlijk het project Uit de klei getrokken: Noordoostpolder van Atelier NL aangekocht. De Polder Ceramics bestaan uit zes basisvormen van klei (vaas, kom, kop, bord, grote en kleine schaal) die pas door een toevoeging hun functie verkrijgen: koffiepot, melkkan of bollenvaas. Het gehele project bestaat uit serviesgoed, een tegelwand, boerenportretten, kleimachine, kaart, kleimonsters en het serviesgoed.

Het project Uit de klei getrokken: Noordoostpolder is ontstaan uit een zoektocht naar grondstoffen (in dit geval klei) van eigen bodem. Atelier NL (Lonny van Ryswyck en Nadine Sterk) onderzocht daarbij de historie en identiteit van de Noordoostpolder. Kleimonsters uit tweeduizend akkers werden tijdens dit onderzoek verwerkt tot kleine tegels. Deze hebben door de verschillende samenstelling van de grond ieder een unieke kleur en textuur. De zo ontstane tegelwand vormt een bodemkaart van de Noordoostpolder.

Deze gezamenlijke aankoop werd ondersteund met een Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds.

Voor een aflevering van het culturele reisprogramma RLT4 Mijn Stad over ’s-Hertogenbosch droeg het Mondriaan Fonds bij met een item over deze gezamenlijke aankoop die op dit moment te zien is in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. Deze aflevering wordt uitgezonden op zondag 9 oktober om 17.30u (herhaling  15 oktober om 09.30u).

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd