Goois Natuurreservaat – Erfgooiers

Erfgooiers. (via website van Goois Natuurreservaat). Foto's ©Koos Breukel Erfgooiers. (via website van Goois Natuurreservaat). Foto's ©Koos Breukel

Het Goois Natuurreservaat (GNR) organiseert samen met Singer Laren en de Stad en Lande Stichting een tentoonstelling over historische erfgooiers: boeren die een erfrecht hadden op het gebruik van gemeenschappelijke landbouw- en weidegronden in het Gooi. Overal in het Gooi kom je verwijzingen tegen naar erfgooiers. Maar wie waren en zijn erfgooiers, en hoe zagen en zien ze eruit? Het GNR heeft aan fotograaf Koos Breukel de opdracht gegeven voor het portretteren van dertig tot vijftig erfgooiers en hun nazaten. Deze portretten worden van 5 juni tot 30 augustus in Singer Laren getoond, gecombineerd met historische geschilderde portretten van erfgooiers.

GNR ontving voor Erfgooiers een Bijdrage Opdrachtgeverschap. Deze bijdrage is bestemd voor publieke én private opdrachtgevers die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. De eerstvolgende deadline voor de aanvraagronde Bijdrage Opdrachtgeverschap is 4 september 2015.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd