GRID verwerft inventaris drukkerij Werkman

Heidelberg Pers – Inventaris Werkman Heidelberg Pers – Inventaris Werkman

De inventaris van de drukkerij van Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) is onlangs door GRID (Grafisch Museum Groningen) aangekocht en daarmee behouden voor Groningen. De onderdelen omvatten onder meer een Heidelberg degelpers en een Boston handdegel tafelpers. Werkman werd bekend als drukker van De Ploeg, de kunstkring die Groningen begin 20e eeuw opschudde. Zijn onconventionele werkwijze en (druk)kunst waren baanbrekend en vormen een hoogtepunt in de grafische geschiedenis van Groningen.

Diverse onderdelen van de inventaris waren reeds in bruikleen bij GRID. Om zeker te stellen dat de inventaris in zijn geheel in Groningen behouden én voor het publiek toegankelijk zou blijven, is in 2018 de fondsenwerving voor zowel de aankoop en restauratie als de herinrichting van het museum gestart. Fronique Oosterhof, directeur van GRID: ‘In zijn kunst is de weerslag te vinden van de turbulente tijd waarin hij leefde: de oorlog, de economie en het culturele leven in Groningen. De mentaliteit die aan zijn oeuvre ten grondslag ligt, is tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie voor velen.’

Na onderzoek en restauratie zal de aankoop worden gepresenteerd in ‘Werkman werkt door’. Hier wordt aan de hand van authentiek materiaal getoond hoe Werkmans technieken tot stand kwamen. Ook zijn er verschillende ter plaatse vervaardigde reproducties van zijn druksels te zien. In een Open Atelier wordt door vrijwilligers de kennis van de ambacht overgedragen en daarmee levend gehouden. De herinrichting start naar verwachting eind 2019 en de heropening vindt plaats in 2020.

Zowel bij de opening als in komende jaren wordt dit nieuwe gedeelte van de vaste collectie ondersteund door tijdelijke exposities die aanhaken op het verhaal van Werkman. Voor het concept en ontwerp heeft GRID ontwerpbureau Studio 212 Fahrenheit en kunsthistorica Anneke de Vries als gastconservator aangetrokken.

Het Mondriaan Fonds heeft bijgedragen in de vorm van een Bijdrage Incidentele Aankopen.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd