Grote Kerk Naarden – Blik naar boven, zicht op de toekomst

Schildering in het tongewelf van de Grote Kerk Naarden, voorstelling van de opstanding. Schildering in het tongewelf van de Grote Kerk Naarden, voorstelling van de opstanding.

Stichting Grote Kerk Naarden heeft een Projectinvestering Instellingen gekregen voor het project Blik naar boven, zicht op de toekomst. Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat de schilderingen aan het tongewelf in de kerk werden voltooid, het project viert dat jubileum. Het fundament van het project bestaat uit het inventariseren, moderniseren en digitaliseren van alle relevante en bruikbare gegevens over de Grote Kerk Naarden, door middel van literatuuronderzoek, archiefbezoek en interviews met betrokkenen en gebruikers.

Er zal een publicatie verschijnen en er wordt een tentoonstelling georganiseerd voor en door de inwoners van Naarden en omgeving: Herinneringen aan de Grote Kerk Naarden. Voor het project wordt regionale samenwerking opgezocht: het stadsarchief stelt documenten tentoon en de lokale historische kringen brengen bijzondere tijden in kaart, die ook nu tot de verbeelding spreken. Daarnaast worden er routes vormgegeven die via een app gevolgd kunnen worden.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd