Grote Kerk van Den Haag – Haagse Gulden-Vliesborden

Grote Kerk van Den Haag, Philips de Goede paneel (detail). Foto: Grote Kerk van Den Haag. Grote Kerk van Den Haag, Philips de Goede paneel (detail). Foto: Grote Kerk van Den Haag.

De Grote Kerk van Den Haag heeft 35 wapenborden van de Ridders van het Gulden Vlies laten restaureren. Deze Haagse serie is als enige uit de toenmalige Noordelijke Nederlanden compleet bewaard gebleven en is opgenomen in de lijst van objecten en (deel)collecties die onder bescherming van de Wet Behoud Cultuurbezit vallen.

In 1456 vond in de Grote Kerk van Den Haag het negende kapittel plaats van de Ridders van het Gulden Vlies. Na afloop van het kapittel schonk men naar gewoonte de wapenborden aan de kerk. Bij een brand in 1539 is de serie verloren gegaan, maar een aantal jaren later met toestemming van Karel V opnieuw vervaardigd. Deze serie heeft de Grote Kerk na nauwkeurig onderzoek laten restaureren.

Het Mondriaan Fonds heeft bijgedragen aan deze restauratie middels de Bijdrage Wet tot Behoud Cultuurbezit.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd