Guesthouse Castrum Peregrini – Aimée Zito Lema

Aimée Zito Lema, Paper Memory & Ghost Images, Rijksakademie Open 2016, Picture: Gert Jan van Rooij Aimée Zito Lema, Paper Memory & Ghost Images, Rijksakademie Open 2016, Picture: Gert Jan van Rooij

Beeldend kunstenaar Aimée Zito Lema zal de komende twee maanden wonen en werken in het gastatelier van Castrum Peregrini: een presentatie-instelling gevestigd in een voormalig onderduikadres aan de Herengracht in Amsterdam. Vanuit het gedachtegoed van verzet, vriendschap en samenwerken werkt de organisatie met hedendaagse kunstenaars en schrijvers. Tijdens haar werkperiode wil Zito Lema nieuw werk maken en het idee van vriendschap onderzoeken. Hoe hebben vriendschap en solidariteit in het verleden een belangrijke maatschappelijke rol gespeeld? Welke sporen zijn hiervan nog aanwezig? En hoe relateren jongere generaties zich tot begrippen als solidariteit en kameraadschap. De uitkomsten worden gepresenteerd bij Castrum Peregrini en in een solotentoonstelling bij presentatieruimte Looiersgracht 60, eind 2017.

Guesthouse Castrum Peregrini maakte in 2016 deel uit van de Tijdelijke Binnenlandateliers.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd