Haags Historisch Museum – Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof

Hoofd van een zwarte jongeman met tulband met veren, Cornelis Troost, 1747. Collectie Rijksmuseum Hoofd van een zwarte jongeman met tulband met veren, Cornelis Troost, 1747. Collectie Rijksmuseum

Met de tentoonstelling Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof vertelt het Haags Historisch Museum van 21 september 2017 t/m 28 januari 2018 het levensverhaal van Willem Frederik Cupido, Guan Anthony Sideron en andere van oorsprong Afrikaanse bedienden, die in de achttiende eeuw in slavernij aan Europese hoven werden geschonken. Hiermee brengt het museum een tot nog toe weinig bekend aspect van de Nederlandse geschiedenis naar voren. Daar waar tentoonstellingen over het hofleven vaak voorbij gaan aan bedienden en al helemaal aan die met een niet-Europese achtergrond, licht het Haags Historisch Museum hen nu uit.

De tentoonstelling plaatst het levensverhaal van Cupido, Sideron en andere van oorsprong Afrikaanse bedienden in het licht van veranderende denkbeelden over huidskleur en slavenopstanden in de koloniën. Enkele topstukken in de tentoonstelling zijn de buste van een Afrikaanse bediende uit de Britse Royal Collection, bijzondere documenten uit het Koninklijk Huisarchief en de installatie die de Curaçaose kunstenaar Tirzo Martha (1965) speciaal voor deze tentoonstelling maakte. De expositie sluit af met een verrassend perspectief: aan de hand van de stamboom van Cupido is het museum op zoek gegaan naar Nederlandse nakomelingen tot in het heden. Wie zijn zij en wat vinden zij van het verhaal van hun verre voorvader?

Het Haags Historisch Museum ontving van het Mondriaan Fonds een Projectinvestering Instellingen voor deze tentoonstelling.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd