Haags Historisch Museum – Samenwerking voor veiligheidszorg

De Hofvijver gezien vanaf het Doelenterrein, 1567, uit de collectie van het Haags Historisch Museum. De Hofvijver gezien vanaf het Doelenterrein, 1567, uit de collectie van het Haags Historisch Museum.

Het Haags Historisch Museum ontvangt van het Mondriaan Fonds een Bijdrage Veiligheidszorg voor netwerkvorming met verschillende organisaties in de omgeving van Den Haag ten behoeve van de veiligheidszorg. Het project richt zich op de bescherming van cultureel erfgoed tegen overstroming en wateroverlast door extreme neerslag. Deelnemende organisaties zijn: het Haags Historisch Museum, het Mauritshuis, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, Museon, Museum Beelden aan Zee, Museum Meermanno en ook de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en de Reinwardt Academie.

Door samen te werken met de Reinwardt Academie en een Erfgoedtalent, wordt de opgedane kennis ook bij een jongere generatie onder de aandacht gebracht. De informatie wordt ook buiten het netwerk gedeeld via webpublicaties en symposia.

De eerstvolgende deadline voor het aanvragen van de Bijdrage Veiligheidszorg is 30 september.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd