Hans van der Meer – De Koe

Foto: Hans van der Meer Foto: Hans van der Meer

Tot en met 6 juni toont het Fries Museum werk van Cas Oorthuys en Hans van der Meer in de tentoonstelling De Koe. In deze tentoonstelling staat de koe in het Nederlandse landschap centraal. Op uitnodiging van het Nederlands Fotomuseum maakte Hans van der Meer een fotoserie geïnspireerd door het beroemde fotoboek Rundvee van Cas Oorthuys. Het boek bevat foto’s van koeien in weilanden, van boeren en stallen. Het schetst een romantisch beeld van het Nederlandse landschap en de veestapel. In de nieuwe fotoserie van Hans van der Meer staat de koe in het huidige Nederlandse veehouderij en landschap centraal. Als je beide series naast elkaar zet, valt op hoeveel de melkveehouderij en het landschap de afgelopen zeventig jaar veranderd zijn.

Hans van der Meer ontving van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent. Hij realiseerde de nieuwe fotoserie onder andere met behulp van deze bijdrage.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd