Het Resort – S01E01

Het Resort, Groningen Het Resort, Groningen

De nieuwe kunstinstelling Het Resort (voorheen PAIPAI) in Groningen nodigt elke drie maanden drie kunstenaars uit om nieuw werk te maken en te exposeren. De kunstenaars krijgen een atelier, een afgebakende werkperiode, een honorarium en vervolgens een expositie.

De eerste expositie S01E01 opent op 27 april met de kunstenaars Philippe Wolthuis, Maaike Knibbe en Bart Nijstad. In de zomer en herfst volgen S01E02 en S01E03 met de kunstenaars Mylan Hoezen, Emilio Veendorp, Alban Karsten Bras, Steven Jouwersma en Feiko Beckers.

Het Mondriaan Fonds kende een compensatie toe voor de honoraria van de deelnemende kunstenaars via het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria.

tot stand gekomen met:

gerelateerd