Het Scheepvaartmuseum – Koen Hauser, Jan Hoek, Marie-José Jongerius en Aisha Zeijpveld

Het Scheepvaartmuseum, The Ultimate Sailor: under construction. Het Scheepvaartmuseum, The Ultimate Sailor: under construction.

Het Scheepvaartmuseum presenteert van 10 juni t/m 29 september The Ultimate Sailor: under construction. Voor deze tentoonstelling kregen kunstenaars Koen Hauser, Jan Hoek, Marie-José Jongerius en Aisha Zeijpveld opdracht in fotografie hun visie te geven op de zeeman anno nu.

Vertrekpunt van de tentoonstelling is het stereotype beeld van de zeeman en hoe deze een figuur vormt waarmee uiteenlopende groepen zich in de loop der tijd afwisselend wel of niet wilden identificeren. De kunstenaars zijn benaderd te reflecteren op de zeeman van nu, met vragen als ‘hoe ziet de zeeman eruit’ en ‘hoe resoneren diepgewortelde stereotype beeldvorming en opvattingen door in de hedendaagse zeeman?’. Het resultaat is een tentoonstelling die aanzet tot nadenken over stereotypering en maatschappelijke ontwikkeling.

Het Mondriaan Fonds kende een Bijdrage Opdrachtgeverschap toe. De adviescommissie waardeert dat het Scheepvaartmuseum zich opstelt als opdrachtgever voor hedendaagse kunst en de wijze waarop het uiteenlopende werk van de kunstenaars aansluit bij de opdracht van het museum.

website

tot stand gekomen met:

gerelateerd