Het Thermenmuseum – haalbaarheidsonderzoek Romeins Museum

Thermenmuseum in Heerlen Thermenmuseum in Heerlen

Het Thermenmuseum in Heerlen ontvangt een bijdrage voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een vernieuwd Thermenmuseum, met als werktitel: Romeins Museum. De haalbaarheidsstudie richt zich op het onderzoeken en uitwerken van een aantal scenario’s voor de toekomstige positionering van het museum. Het museum zoekt daarbij naar het vergroten van het publieksbereik en het verbeteren van de beleefbaarheid van het bijzondere Romeinse verleden van de stad Heerlen en haar regio. Het Romeinse badhuis dat het best bewaarde Romeinse gebouw is van Nederland, vormt het topstuk van de collectie van het museum.

Vanuit de bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen is in de periode 2018-2021 speciale aandacht voor grootschalige publieksactiviteiten voor archeologie, zodat de toegankelijkheid van archeologie voor het bredere publiek en het publieksbereik wordt vergroot. Het gaat om presentaties op het gebied van archeologie met een bovenregionale uitstraling en een potentieel groot (publieks)bereik. Het daartoe restaureren van archeologische objecten behoort tot de mogelijkheden. Samenwerking, in het bijzonder met wetenschappelijke partijen, is een pre. Dat geldt ook voor het inzetten van vernieuwende presentatiewijzen om een breed of nieuw publiek te bereiken en voor het bijdragen aan de doelstellingen uit Erfgoed Telt ten aanzien van diversiteit, het bereiken van jongeren en het betrekken van vrijwilligers. De plannen van het Thermenmuseum vallen precies onder de archeologische middelen van de regeling.

website