Het Vijfde Seizoen – Het Derde Potentieel 

Still uit de video-installatie Het Derde Potentieel Still uit de video-installatie Het Derde Potentieel

In Beautiful Distress House is van 22 november 2018 tot en met 16 december de tentoonstelling Het Derde Potentieel van Jan Adriaans, Gerwin Luijendijk en Marianna Maruyama te zien. Afgelopen voorjaar werkten de kunstenaars in de residency Het Vijfde Seizoen op het terrein van de psychiatrische instelling Altrecht Ggz en Fivoor Forensische zorg.

Hier ontstond Het Derde Potentieel: een project over taal in relatie tot veiligheid en beveiliging in een psychiatrische omgeving. Wat betekent het beveiliger te zijn? Een functie te hebben waardoor mensen zich veilig gaan voelen? Het werk brengt beveiligers op abstracte wijze in beeld en gaat in op hun verbale en non-verbale communicatie.

Jan Adriaans, Gerwin Luijendijk en Mariana Maruyama werden voor hun residency geselecteerd door het Mondriaan Fonds, via de Bijdrage Gastateliers. Daarnaast ontving Het Vijfde Seizoen een Werkbijdrage Kunstiniatieven. Deze bijdrage is bestemd voor de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland en te besteden aan activiteiten gedurende een jaar.