Jack Segbars – Politics of Estrangement – naught

Video interview with Anselm Franke, ca. 30 mins Video interview with Anselm Franke, ca. 30 mins

A Tale of a Tub in Rotterdam presenteert van 19 maart t/m 17 april de installatie Politics of Estrangement – naught van Jack Segbars. Deze presentatie is een tussenopname van zijn langlopende onderzoek naar de structuur van de hedendaagse kunstproductie. Vanuit een insiders-perspectief geeft Segbars inzicht in de positieverschuiving van de verschillende spelers binnen het productieproces.

Segbars baseerde het onderzoek op zijn deelname aan het programma van het Saas-Fee Summer Institute of Art: Art and the Politics of Estrangement in 2015. ‘Estrangement’, het onderwerp van de summerschool, is een centraal thema binnen Segbars werk en artistieke productie. De summerschool is exemplarisch voor de wijze waarop het maken van een artistiek object niet los gezien kan worden van theorievorming, curatoriële en institutionele strategieën. Er bestaat verstrengeling tussen kunstenaar, instituut, de curator en de theorie die gezamenlijk deelaspecten van het auteurschap van het artistieke object dragen.

Jack Segbars ontving een Vrije Beurs Praktijkverdieping voor zijn deelname aan het programma van het Saas-Fee Summer Institute of Art.

website