Jan van Eyck Academie – The Materiality of the Invisible #01

T/m 27 juli presenteert de Jan van Eyck Academie in Maastricht de tentoonstelling The Materiality of the Invisible #01. Van Eyck deelnemers Dimitrios Rentoumis, Imran Channa en oud deelnemer Charlotte Koenen maken nieuw werk voor de eerste tentoonstelling in een reeks projecten onder de noemer The Materiality of the Invisible. De reeks is onderdeel van NEARCH, het Europees samenwerkingsproject op het snijpunt van archeologie en kunst. Hierin wordt de praktijk van kunstenaars en archeologen bevraagd en de uitwisseling van ideeën aangemoedigd.

Dimitrios Rentoumis ontvangt momenteel een Bijdrage Praktijkverdieping Post-academische instellingen voor deelname aan het programma van de Jan van Eyck Academie. Charlotte Koenen ontving deze bijdrage het jaar daarvoor. Vanaf 2017 wordt deelname aan de Postacademische instellingen weer door het ministerie van OCW gefinancierd. Bij het Mondriaan Fonds kunnen nog steeds bijdragen voor andere vormen van praktijkverdieping worden aangevraagd.

website