Jantine Wijnja – Dit is Nu

Jantine Wijnja, de Dit is Nu-wagon, 2016. Jantine Wijnja, de Dit is Nu-wagon, 2016.

Jantine Wijnja ontving van het Mondriaan Fonds een Bijdrage Vrije Praktijkverdieping voor Dit is Nu, een vijfjarenproject dat zich richt op het in kaart brengen en verdiepen van ‘het Nederlandse Nu’. Het onderzoekt hoe Nederland op dit moment aanvoelt voor wie zich hier bevindt. Welke nieuwe gebruiken ontstaan er? Waar verandert de werkelijkheid sneller dan de kaders die we er omheen zetten?

Dit is Nu bevindt zich op het kruispunt tussen kunst en literatuur en overschrijdt de grenzen tussen deze disciplines. Het omvat een reeks werkperioden die uitmonden in een boek, een e-interventie en een ritualistische performance. Het project begint met een vooronderzoek: een tour van een maand in een wagon waarin vragen worden voorgelegd aan voorbijgangers. De antwoorden die verzameld worden tijdens de tour bepalen waar het project zich daarna op gaat richten. 

De Bijdrage Vrije Praktijkverdieping werd aan Wijnja toegekend voor de voorontwikkeling van het project. Onder meer om op passende wijze te bepalen op welke organisaties, locaties en situaties het project zich zal gaan richten, om te experimenteren met de e-interventies en om een grafische toolkit te ontwikkelen.

website