Krijn de Koning – Opdracht VSO U3

Binnen de Bijdrage Opdrachtgeverschap zal het Mondriaan Fonds bijdragen aan een Schoolplein in Utrecht. Het betreft een gezamenlijke aanvraag van de Gemeente Utrecht en de U3 school voor een kunstopdracht aan Krijn de Koning. De Koning maakte een totaalontwerp voor het hele schoolplein dat nauw aansluit bij de doelgroep van moeilijk lerende kinderen van deze school voor speciaal onderwijs. Het wordt een functionele ruimtelijke installatie, een beweeg- en speelsculptuur die kinderen een uitdagende en stimulerende omgeving biedt voor leren en ontwikkelen.