Kröller-Müller Museum, Aankoop werk Roni Horn

Roni Horn, Opposites of White, 2006-2007. Foto: Marjon Gemmeke Roni Horn, Opposites of White, 2006-2007. Foto: Marjon Gemmeke

Het Kröller-Müller Museum heeft het werk Opposites of White uit 2006-2007 van Roni Horn (New York 1955) aangekocht. Het werk bestaat uit twee vormen van massief gegoten zwart en kleurloos glas, elk 50,8 x Ø 142 cm en zo’n tweeduizend kilo zwaar. De aankoop is mogelijk gemaakt dankzij het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt en de deelnemers van de BankGiro Loterij.

Het oeuvre van Roni Horn heeft verschillende raakvlakken met de collectie van het Kröller-Müller Museum. Binnen de veelheid aan uitingen die haar oeuvre kenmerkt heeft het museum bewust voor een beeldbepalend sculpturaal werk gekozen. Het wordt getoond in een van de grote doorgangsruimten in de Quistvleugel, waar van drie kanten daglicht binnenkomt. Daglicht en contact met buiten is essentieel voor de ervaring van het werk. De sterke relatie met de natuur en de elementen maakt het tot een echt ‘Kröller-Müllerwerk’.

Opposites of White is een monumentaal werk dat essentiële thema’s binnen het oeuvre van Roni Horn vertegenwoordigt: identiteit als een niet vaststaand gegeven, het werken met paren en dubbelgangers, de relatie van het werk tot de toeschouwer en het gegeven van de voortdurende veranderlijkheid van licht, weer en wind.

Het Kröller-Müller Museum ziet Roni Horn als een kunstenaar van grote betekenis in de hedendaagse kunstwereld. Tot nog toe is zij in Nederland alleen goed vertegenwoordigd in Museum De Pont in Tilburg. Opposites of White is als representatief werk voor het meer recente oeuvre van Horn dan ook een wezenlijke aanvulling voor het openbare kunstbezit.

tot stand gekomen met:

gerelateerd