KunstFort Asperen – Gimme Shelter

Stefan Gross, Pink JSF, 2015, ©Stefan Gross Stefan Gross, Pink JSF, 2015, ©Stefan Gross

KunstFort Asperen heeft namens Kunstfort bij Vijfhuizen en Fort Nieuwersluis een bijdrage ontvangen voor Gimme Shelter – forten en ficties in Laagland. Drie forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam vormen voor het eerst in het tweehonderdjarig bestaan van de linies het decor van drie thematisch verwante tentoonstellingen, die zich concentreren op het fictieve aspect van strijd en verdediging: op militaire ficties. Deze internationale kunstmanifestatie toont werk van bijna vijftig kunstenaars. Het Mondriaan Fonds droeg bij aan de realisatie van de kunstwerken die Stefan Gross, Jasper Niens, Esther Jiskoot, Wouter Klein Velderman, Matjaž Štuk & Alena Hudcovičová, Pim Zwier, Zoro Feigl en Ralf Westerhof voor de verschillende locaties maakten.
In Gimme Shelter komen kunst, landschap, geschiedenis en erfgoed samen. De gekozen samenwerkingen tussen de verschillende forten zijn verregaand terwijl er toch per fort andere accenten worden gelegd die passen bij de afzonderlijke forten. Curatoren zijn Lucette ter Borg en Sacha Bronwasser.

De kunstmanifestatie is van 30 mei tot en met 20 september te bezoeken. Gimme Shelter ontving een Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende Kunstinstellingen en een Bijdrage Opdrachtgeverschap.

website