Kunstfort bij Vijfhuizen – Rachel de Joode

Kunstfort bij Vijfhuizen pre­sen­teert van 1 oktober tot en met 17 december Rachel de Joode – Flat Nature / Surface Bodies. In de Ge­nie­loods en op het for­t­ei­land toont beeldend kunstenaar Ra­chel de Joode een om­vang­rijke ten­toon­stel­ling met nieuw werk, waar­onder vijf bui­tens­culp­turen die speciaal voor het eiland werden gemaakt. Voor de productie van haar nieuwe werk ontving ze van het Mondriaan Fonds een Projectinvestering Kunstenaar.

De werken zijn geïnspireerd door het omliggende vlakke Nederlandse (polder)landschap, de dunne oppervlakte van de aardkorst. Oppervlakte, kader, platheid, materialiteit en kunstmatigheid versus natuur zijn het uitgangspunt. Wat is de invloed van fotografie en het platte beeld op onze perceptie van lichaam en natuur?

De Joode is één van de eerste kun­ste­naars die sculp­tu­rale ob­jecten en fo­to­gra­fi­sche prints com­bi­neert, met ver­wij­zingen naar de es­the­tiek van het in­ternet. De kun­ste­naar staat be­kend om haar ‘sculp­tu­rale fo­to­gra­fie’, waarbij ze een foto van na­tuur­lijke ma­te­ri­alen print en uit­snijdt in een or­ga­ni­sche vorm.

website